Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία.

Τι είναι η αυτοπαραγωγή ή net metering

Το net metering με φωτοβολταίκά, σου δίνει την δυνατότητα να παράγεις το δικό σου ρεύμα, το οποίο καταναλώνεις στο σπίτι ή την επιχείρησή σου την ώρα που παράγεται και εάν υπάρχει περίσσευμα, το δίνεις στη ΔΕΗ για να το πάρεις πίσω το βράδυ.

Η ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ  συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού σε ετήσια βάση, μεταφέροντας τυχόν περίσσευμα ενέργειας στον λογαριασμό του επόμενου έτους. Κάθε τρία χρόνια γίνεται εκκαθάριση καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας. Επιλέγοντας ένα σύστημα που παράγει σε ένα έτος, όση ενέργεια (κιλοβατώρες-kWh) καταναλώνουμε ετήσια τότε μειώνουμε δραματικά το λογαριασμό ρεύματος.

H ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ

μπορεί να σας προσφέρει λύσεις εγκατάστασης και προμήθειας ενός ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκου συστήματος ώστε να μειώσετε την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος στο ελάχιστο όλο τον χρόνο!