Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 200 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατανέμεται σε τέσσερις κατηγορίες:

Αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά: 35 εκατ. ευρώ.

  • Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα <= 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα <= 40,000€: 85 εκατ. ευρώ.

  • Αποκλειστικά για πολίτες με ατομικό εισόδημα > 20,000€ ή οικογενειακό εισόδημα > 40,000€: 50 εκατ. ευρώ.

  • Αποκλειστικά για επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος: 30 εκατ. ευρώ.

Το Πρόγραμμα θα παραμείνει «ανοιχτό» μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων ανά κατηγορία.

Στόχος του προγράμματος είναι η έως και πλήρης κάλυψη του κόστους της μπαταρίας και των δαπανών ανάπτυξης και εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού. Για τις δύο πρώτες κατηγορίες, η επιδότηση της μπαταρίας είναι 100%, ενώ για τη τρίτη και τέταρτη κατηγορία είναι 90%.

Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού σταθμού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μια ώρα την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.

Ποσοστά Επιδότησης φωτοβολταϊκού σταθμού

Ανώτατα ποσά
επιδότησης

ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ

Τι υπηρεσίες μπορεί να μου παρέχει η ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ με το Πρόγραμμα «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΗ» ;

Η ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου την μελέτη, την προμήθεια , την εγκατάσταση αλλά και το διαδικαστικό μέρος του προγράμματος.

Το Net Metering προσιτό πλέον και για τις οικίες

Η αυτοπαραγωγή μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα των φωτοβολταϊκών, αποτελεί την εναλλακτική λύση. Οι οικίες που θέλουν να ικανοποιούν το σύνολο των ενεργειακών τους αναγκών μέσω ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να πληρώνουν υπέρογκα ποσά στους λογαριασμούς, στρέφονται στα φωτοβολταικα. Η μετατροπή του ηλιακού φωτός σε ενέργεια, μέσω της τεχνολογίας, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή να αυτονομηθεί ενεργειακά.

Ενώ παλαιότερα τα φωτοβολταϊκά αφορούσαν μεγάλες παραγωγικές μονάδες και συγκαταλέγονταν στις ακριβές επενδύσεις, σήμερα ο ενεργειακός συμψηφισμός κάνει προσιτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε όλους.

Μειώνει το κόστος των λογαριασμών στο ελάχιστο για κάθε οικία.

Η ενέργεια που δεν καταναλώνεται, δεν χάνεται με τον ενεργειακό συμψηφισμό

Net metetring (ενεργειακός συμψηφισμός), ονομάζεται ο συμψηφισμός ανάμεσα στην ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα ακίνητο με αυτήν που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά που έχει εγκατεστημένα.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στο οικιακό Net Metering είναι το γεγονός ότι η ενέργεια που παράγει μία οικία αλλά δεν καταναλώνεται δεν χάνεται. Αντιθέτως, παραμένει προς εκμετάλλευση για τα επόμενα τρία χρόνια. Δηλαδή, δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να μετατρέψουν το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ σε μία αποθήκη ενέργειας. Μία αποθήκη στην οποία έχουν την ενέργεια που παράγουν, προκειμένου να την καταναλώσουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούν σε βάθος τριετίας.