Οι λέβητες συμπύκνωσης αναπτύχθηκαν για την εκμετάλλευση της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης κατά τη συμπύκνωση του παραγόμενου υδρατμού στο καυσαέριο

(ο οποίος προέρχεται από το υδρογόνο του καυσίμου, την υγρασία του καυσίμου και την υγρασία του αέρα καύσης). Τα αέρια καύσιμα έχουν το πλεονέκτημα αυξημένης περιεκτικότητας υδρογόνου, ενώ δεν περιέχουν θείο.

Σε ένα λέβητα συμπύκνωσης μπορούμε να εκμεταλλευτούμε περίπου το 50% έως 80% της λανθάνουσας θερμότητας ατμοποίησης του υδρατμού επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης μέχρι 108% περίπου (με αναφορά την κατώτερη θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου).

ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ…όνομα και πράγμα

Η ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ όπως μαρτυρά και το όνομα της άλλωστε ξεκίνησε πριν 16 χρόνια με βασικό πυλώνα στον κύκλο εργασιών της της εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.

Ο Πουλάκης Νικόλαος ιδρυτής της ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ και με πολυετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων μπορεί να σας δώσει αξιόπιστες λύσεις για όλες τις εφαρμογές υγραερίου και φυσικού αερίου.