Η σωστή συντήρηση ενός συστήματος είναι το Α και το Ω για την μακροζωία του και την διατήρηση της καλής λειτουργίας του.

Από τι μπορεί να με σώσει μία ετήσια συντήρηση;

Μία άρτια ετήσια συντήρηση ανεξάρτητα από τον τύπο του συστήματος μπορεί να αποτρέψει από:

 • Συχνές βλάβες
 • Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας
 • Διάρκεια ζωής του συστήματος μας για πολλά χρόνια
 • Αποτροπή απρόσμενων εξόδων για ανταλλακτικά μεγαλύτερης αξίας, από την αξία μίας συντήρησης
 • Αποφυγή ολικής βλάβης του συστήματος μας

Τι υπηρεσίες συντήρησης προσφέρει η ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ ;

ΣΥΝΤΗΡΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Η ετήσια συντήρηση ενός λέβητα αερίου είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για ένα υγιεί λέβητα καθ’ όλη την διάρκεια του χόνου. Τι περιλαμβάνει όμως μία πλήρη συντήρηση;

 • Καθαρισμό του λέβητα
 • Καθαρισμό-ρύθμιση ηλεκτροδίων ιονισμού και σπινθήρα
 • Μέτρηση καυσαερίων
 • Έλεγχο και καθαρισμού μαγνητικού φίλτρου μικροσωματιδίων
 • Δοκιμή λειτουργίας ασφαλιστικών συστημάτων λέβητα
 • Καθαρισμό θαλάμου καύσης
 • Γενικό έλεγχο διάταξης

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η συντήρηση ενός κλιματιστικού συστήματος είναι σημαντική τόσο για την μονάδα που έχουμε στην κατοχή μας, αλλά είναι πολύ σημαντική επίσης για την υγεία μας επίσης λόγο της σκόνης και των αιωρούμενων σωματιδίων όπως καπνός και βακτήρια που μπορεί να παγιδευτούν στην μονάδα μας .

Τι περιλαμβάνει μία συντήρηση κλιματιστικού από την ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ;

 • Καθαρισμό φίλτρων εσωτερικής μονάδας
 • Καθαρισμό εσωτερικής μονάδας
 • Έλεγχο σωληνώσεων αποχέτευσης
 • Έλεγχο ορθής λειτουργίας του κλιματιστικού σας

Τι περιλαμβάνει ο βιολογικός κλιματιστικού από την ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ;

 • Καθαρισμό φίλτρων εσωτερικής μονάδας
 • Καθαρισμό εξωτερικής μονάδας με ψεκασμού ειδικού χημικού υγρού απολύμανσης

 • Έλεγχο σωληνώσεων αποχέτευσης
 • Έλεγχο ορθής λειτουργίας του κλιματιστικού σας
 • Ενδελεχή βιολογικό καθαρισμό φυγόκεντρου ανεμιστήρα από σκόνες και σωματίδια
 • Έλεγχος μονώσεων των σωληνώσεων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας έχοντας διάταξη ανάμεσα σε κλιματιστική μονάδα και σε ένα χώρο εξωτερικού λεβητοστασίου, χρίζουν συντήρησης σε ολόκληρο το σύστημα τους που περιλαμβάνει το ψυκτικό αλλά και το υδραυλικό κύκλωμα.

Τι περιλαμβάνει μία συντήρηση αντλία θερμότητας από την ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ;

 • Καθαρισμό της εξωτερικής μονάδας με ψεκασμού ειδικού χημικού υγρού απολύμανσης
 • Συντήρηση του υδραυλικού κυκλώματος

 • Έλεγχο και εξισσορόπηση πίεσης του κυκλώματος

 • Έλεγχο ορθής λειτουργίας του συστήματος σας
 • Έλεγχος μονώσεων των σωληνώσεων
 • Έλεγχο και καθαρισμού μαγνητικού φίλτρου μικροσωματιδίων