Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι συσκευές που χρησιμοποιούν τον ήλιο για τη θέρμανση του νερού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που χρησιμοποιείται στην κουζίνα και το μπάνιο, μπορεί να θερμανθεί με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από την χρήση στο λουτρό και τον νεροχύτη το ζεστό νερό του ηλιακού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλου. Το πλυντήριο ρούχων και πιάτων, μπορούν να συνδεθούν με τον ηλιακό εξοικονομώντας την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για τη θέρμανση του νερού και τη συντόμευση των κύκλων πλύσης.

Ηλιακό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας

Το σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας χρησιμοποιείται όταν το αποθηκευτικό δοχείο (μπορεί να είναι και τριπλής ενεργείας) βρίσκεται χαμηλότερα από τους συλλέκτες.

Έτσι όταν η θερμοκρασία του νερού στους συλλέκτες ανέβει τότε ο θερμοστάτης δίνει εντολή στον κυκλοφοριτή να ενεργοποιηθεί μεταφέροντας το κρύο νερό στους συλλέκτες και το ζεστό στο αποθηκευτικό δοχείο.

Τώρα όταν το νερό στους συλλέκτες κρυώσει η διαδικασία σταματάει αυτόματα μέχρι τον επόμενο κύκλο που θα ανέβει ξανά η θερμοκρασία των συλλεκτών.
Στην περίπτωση που η ηλιακή ενέργεια δεν επαρκεί τότε μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την ηλεκτρική η τον καυστήρα του λέβητα. Όπως επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για να τοποθετηθεί ένα τέτοιο σύστημα είναι να υπάρχει και ο απαραίτητος χώρος για το θερμοδοχείο.