Το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» εντάσσεται στα έργα που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

και έχει ως στόχο την προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας).

Η συνολική επένδυση των προγραμμάτων “Εξοικονομώ” θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων Ευρώ

ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Τι υπηρεσίες μπορεί να μου παρέχει η ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ με το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2023» ;

Η ΟΙΚΟΑΕΡΙΟΝ μπορεί να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου την προμήθεια και την εγκατάσταση για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου σας, όσον αφορά:

  • Αντλιών Θερμότητας
  • Ολοκληρωμένο σύστημα Φυσικού Αερίου
  • Ηλιακό Θερμοσίφωνα
  • Κλιματιστικές μονάδες όλων των τύπων